Các hồ chứa nước ở Bình Định đang quá tải, dự báo lũ lại lên cao nữa ~ TintucCl.com

Thứ Tư, 14 tháng 12, 2016

Các hồ chứa nước ở Bình Định đang quá tải, dự báo lũ lại lên cao nữa

Các hồ chứa nước ở Bình Định đang quá tải, dự báo lũ lại lên cao nữa.0 nhận xét:

Đăng nhận xét